Rystende kriminalitets-virkelighed på asylcentre på Langeland

policeLangeland kommunes satsning på at løse opgaver på asylområdet har udviklet til til et mareridt af sager om hærværk, ildspåsættelser, trusler, vold og sexkrænkelser på asylcentrene.

Både kriminalitetsstatistikken og vidneudsagn fra tidligere medarbejdere vidner om nærmest kaotiske forhold.

I perioden 2009 til 2015 har der til politiet været 46 anmeldelser vedrørende omfattende hærværk, tyveri, vold og trusler.

Derudover er der store mørketal omkring episoder som ikke er blevet anmeldt; der har ifølge tidligere medarbejdere været handel med stjålne varer, salg af stoffer og mange eksempler med voldtægter på centrene. En del af disse voldtægter har ikke været anmeldt, fordi ofrene forbandt det med stor skam. Da nogle af disse sager ligger et par år tilbage, betyder det at voldtægtmændene i pricippet allerede kan have fået asyl i Danmark, fordi de aldrig er blevet anmeldt.

En anden forklaring på de manglende anmeldelser af kriminelle handlinger lyder på, at politiet var 35-40 minutter væk, og at hvis de (medarbejderne) skulle anmelde alt, så blev man aldrig færdig.

“Så man laver sit eget sociale politiarbejde, kan man sige. Det blev vi nødt til, for vi var sådan en speciel parentes i det danske samfund. Den følsomme danske tilgang til, hvad man anmelder og ikke anmelder, den må man presse lidt over i hjørnet, for det er ikke den virkelighed, der eksisterer derude”, fortæller Christina Kallan, tidligere souschef på et asylcenter på Langeland.

“Der sker så mange ting derovre. Vi bliver truet. Vi bliver slået. Vi bliver stukket med kniv. Personalet er utrygge og føler sig truet, siger en tidligere vagt på asylcentret. “Vi kan ikke bare altid ringe til politiet. De anholder ham måske i 24 timer, men så kommer han tilbage til asylcenteret”, fortæller vagten.

“Hvis vi alle sammen opfører os, som vi bliver nødt til på asylcentrene, så kunne politiet stort set ikke lave andet end at skrive rapporter”, siger Kurt Habekost, konstitueret asyldirektør i Langeland Kommune.