Vil EU falde fra hinanden?

I en programserie under titlen “Vil EU falde fra hinanden?” ser vi på fremtidens EU. Hvad sker der nu når BREXIT bliver effektueret. Er der enighed om en fælles fremtid i EU.

Vi vil i vores programserie bland andet forsøge at få nedenstående spørgsmål belyst.

 • Vil de unge blive mere EU venlige / internationale unge EU borgere
 • Vil de små lande overhovedet få noget at skulle have sagt i fremtidens EU
 • Vil vi få et EU i 2 hastigheder
 • Danmarks rolle i et EU i 2 hastigheder
 • Bliver Danmark hægtet af i EU
 • Er der overhovedet nogle der gider stemme til EU valget

 

Program 1
EU’s maskinrum og bud på fremtidens EU

I dette program præsenterer vi vores ekspertpanel som består af:

 • Christel Schaldemose – Medlem af Europa Parlementet
 • Bent Bentsen – Medlem af Europa Parlementet
 • Jens-Peter Bonde – Medlem af Europa Parlementet i perioden 1979-2008

Bent Bentsen forklarer hvordan en beslutningsproces i EU forløber. Helt fra den kommer på bordet, til den er færdigbehandlet. Vi får også et bud, fra Christel Schaldemose, på hvordan fremtidens samarbejde kunne se ud i fremtiden.

Her kan du se: Vil EU falde fra hinanden 1


Sendt første gang på Fynbo TV 3/10-2018

Program 2
Hvad sker der med EU og Brexit?

I dette program stiller vi igen spørgsmålet. Hvad er egentlig forskellen på de EF vi blev medlem af og det EU vi har i dag?

Så bliver der snakket om Brexit. Jens-Peter Bonde har en anden tilgang til Brexit end de fleste. Han tror på at Briterne besinder sig og fortsætter i EU. De har en frist til 29. marts.

Når det gælder de midler, som medlemsland kan få fra EU, er der nogen der tænker at der andre lande som har, om man så må sige, snablen langt ned i EU kassen. Christel Schaldemose kunne på Langeland fortælle at vi i Danmark er godt med blandt de lande. Specielt på forskningsmidlerne.

Her kan du se: Vil EU falde fra hinanden 2


Sendt første gang på Fynbo TV 10/10-2018

Program 3
Vil vi få et EU i flere hastigheder?

I dette program stiller vi igen spørgsmålet. Kommer vi til at se et EU i flere hastigheder? Der findes lande som gerne vil et tættere samarbejde, og så er der dem der ikke ønsker tættere samarbejde. Den 9. maj 2019 træder regerings- og statsledere sammen om det 13. møde omkring EU’s fremtidige udvikling.

Kan man i det hele taget forhindre, at der kommer tættere samarbejder i EU? Her er et svaret fra Bent Bentsen klokke klart. Det kan vi ikke forhindre.

Jens-Peter Bonde har sammen med Uffe Østergård skrevet bog Hvad Nu EU? – 10 Bud på at redde Europa. Jeg tænker den er skrevet i forbindelse med Brexit, idet et mindre flertal er utilfreds med nogle eller flere ting som kommer fra EU. En utilfredshed som nok ikke kun ligger hos Storbritannien.

Så skal vi lige en tur til Langeland igen. Her var social dumpning oppe at vende ved et tænkt eksempel som at bygge en ny Langelandsbro. Det skal jo i licitation og alle i EU kan jo byde ind på opgaven. Der kunne jo komme arbejdere med en lavere løn. Christel Schaldemose mener at det ligeså meget handler om måden man udliciterer projektet på.

Her kan du se: Vil EU falde fra hinanden 3


Sendt første gang på Fynbo TV 17/10-2018

Program 4
Unge, folkeafstemninger og valg.

I dette program kommer vi blandt andet ind på Danmarks folkeafstemninger og skræmmekampagner der følger med. Og så skal man ikke hele tiden skyde skylden op andre lande og EU.

Hvad vil den faldende samlede valgdeltagelse i EU betyde for EU? Vil det sætte parlamentet ud af spil? Ved evt. mindre indflydelse fra parlamentet. Vil utilfredsheden så vokse i EU?

Vi skal også have aktiveret de unge. For det som EU arbejder med påvirker de unges hverdag. Derfor skal de også være mere aktiv i EU.

Her kan du se: Vil EU falde fra hinanden 4


Sendt første gang på Fynbo TV 24/10-2018

Program 5
Vi samler og konkluderer.

I vores opsamlingsprogram har vi vores EU korrespondent Peder Andersen med i studiet.

Vi har i 4 programmer blandt andet fået nedenstående spørgsmål belyst.

 • Vil de små lande overhovedet få noget at skulle have sagt i fremtidens EU
 • Vil vi få et EU i 2 hastigheder
 • Danmarks rolle i et EU i 2 hastigheder
 • Bliver Danmark hægtet af i EU
 • Er der overhovedet nogle der gider stemme til EU valget?

Her kan du se: Vil EU falde fra hinanden 5


Sendt første gang på Fynbo TV 31/10-2018