EU i Landdistrikterne

EU i Landdistrikterne sætter fokus på hvordan EU påvirker det daglige liv på disse områder. EU påvirker de små og mellemstore virksomheder i det fynske. Derudover påvirker EU også mange af de punkter, der er på den kommunale dagsorden.

EU i Landdistrikterne

Vi vil i 5 programmer sætte fokus på disse hoved overskrifter:

 • EU’s indvirkning i dagligdagen, for fam. Danmark, i det vi kan kalde Udkants Danmark?
 • EU’s betydning for de små virksomheder i Landdistrikterne
 • Hvor vigtig er Landbrugsstøtten for de Danske Landmænd, og hvad bruger de den til?
 • Er vores fremtrædende politikere gode nok til at forklare fam. Danmark om EU?
 • Hvad ved fam. Danmark egentlig om EU?

Program 1 og 2 – EU i Industrien og Kommunerne

I de 2 første program tager vi hul på hvad EU betyder for de Danske Industrier og virksomheder i Landdistrikterne. Til det formål har vi været på besøg hos Formanden for Dansk Industri Fyn – Poul Strandmark. Han er til daglig direktør i Bluepack.

I samme program starter vi også med at få indblik i hvor meget EU påvirker de kommunale dagsordener i udkants Danmark og storbyerne. Reglerne er jo fælles for dem alle. Det giver et indblik i hvor svært det kan være at få sine egne sager igennem i de mindre kommuner, hvor borgerne er tættere på politikerne end i storbyerne. Til dette satte vi Ditte Staun, som er politisk rådgiver og tidligere kommunal politiker, stævne i Odense.

Her kan du se: EU i Landdistrikterne 1

Sendt første gang på Fynbo TV 19/4-2018

Her kan du se: EU i Landdistrikterne 2


Sendt første gang på Fynbo TV 26/4-2018

Program 3 – Fam. Danmarks og EU

I det 3. program i rækken er fokus rettet mod hvad Familien Danmark ved om EU. Vi taler vi med Finn Hartvig Nielsen fra Europa bevægelsen om netop dette store spørgsmål. Samtidig med tager vi bestik af hvad Finn Hartvig Nielsen mener om den manglende interesse for EU politikken.

Ifølge Eurobarometer Autumn 2017, så har:

 • 52 pct. tillid til EU
 • 41 pct. har et positivt indtryk af EU
 • 39 pct. et neutralt
 • 18 pct. et negativt
 • 2 pct. ved ikke

Derfor ser vi også på om det ikke  Giver grund til bekymring i EU kommissionen og EU parlamentet når kun lidt over 50% af Fam. Danmark har tillid til EU, og kun 41% har et positivt indtryk af EU?

Her kan du se: EU i Landdistrikterne 3


Sendt første gang på Fynbo TV 3/5-2018

Program 4 – EU og Landbruget

I det 4. program er turen nået til Landbruget. Vi taler med Torben Povlsen, Formand for Centrovice som er en moderne rådgivningsvirksomhed for landbrug og erhvervsvirksomheder, om landbruget på Fyn.

Du vil i programmerne blandt andet finde svar på

 • Hvilken betydning har EU for landbruget
 • Hvordan ser fremtiden ud for landbruget i landdistrikterne og Danmark
 • Hvordan er landbrugsstøtten sat sammen anno 2018
 • …. og meget andet

Redaktionen er overasket over, at det mange gange er vores egne politikere på Christiansborg der hæver grænseværdierne for landbruget, og ikke EU der fastsætter dem. På den måde er man på Christiansborg med til at skabe ringere konkurrencevilkår for landbruget. Har man først meddelt EU en grænseværdi så hænger man på den.

Her kan du se: EU i Landdistrikterne 4


Sendt første gang på Fynbo TV 17/5-2018

Program 5 – Konklusion og opsamling

I det 5. program samler vi op på de 4 programmer der er sendt, og vi får nogle kommentarer på det som der har været bragt i de 4 tidligere programmer

Redaktionen har blandt andet udvalgt nogle af de emner/temaer som man er blevet overasket over. Så får vi så lige et par kommentarer på nogle af de ting som vi har været igennem på vores programserie “EU i Landdistrikterne

Her kan du se: EU i Landdistrikterne 5


Sendt første gang på Fynbo TV 24/5-2018