Turister strømmer til Ærø

aeroeferryÆrø har oplevet en markant fremgang i turister og ser, ligesom andre øer, ud til at have fået stor gavn af de takstnedsættelser der blev vedtaget sidste år i regeringens vækstplan. Vækstplanen går i korthed ud på, at skabe bedre fremkommelighed og koble småøerne op på væksten i resten af landet. Det ser ud til, især ud for Ærø, at have været en stor succes. Det skal dog her også nævnes, at Ærø har haft stort held med at markedsføre sig som et sted, hvor det er hurtigt, nemt og romantisk at blive gift. Udlændinge strømmer til Øen i tusindvis for at blive gift, og øen oplever i det hele taget en øget optimisme og travlhed.

Øens beboere er naturligvis glade for udviklingen, og ser frem til, at der i den kommede finanslov også kommer penge til nedsættelser af færgetaksterne, da det er helt afgørende for øens fremtid. Allerhelst ser de, at få fuld indførelse af det såkaldte “landevejsprincip”. Et princip, der handler om at sidestille prisen for at sejle en kilometer med færge med prisen for at køre en kilometer på landevej. “Det vigtige er at få fjernet den helt urimelige afgift, der for øboernes vedkommende er på almindeligt, normalt, socialt samvær med venner og familie, siger Ærøs turist- og erhvervsdirektør Carl Jørgen Heide.