Modstand mod minkfarm.

Der er blevet afholdt borgermøde angående den kommende minkfarm ved Skellerup og selvom der ikke er truffet en afgørelse ser det ud til at minkfarmen bliver en realitet.
Der er ifølge Teknik og Miljøudvalget ikke noget at komme efter , alle retningslinier er overholdt.
Så selvom beboerne er kommet med alle mulige argumenter mod minkfarmen såsom flue og lugtgener , tung trafik etc. og bekymringer i forhold til herlighedsværdien af ejendomme der ligger tæt på en minkfarm bliver ødelagt, ja så ser det altså ud til at afgørelsen bliver at minkfarmen bliver en realitet.
Fristen for at komme med høringssvar udløber 30.Maj