Kampagne for at fjerne broafgift på Storebælt.

Fyens Stiftstidende kører nu en kampagne for at fjerne broafgift på Storebælt.  Det fynske dagblad har samlet en række sympatitilkendegivelser i det fynske erhvervsliv, der har tilkendegivet hvor mange millioner de kunne spare, hvis de ikke skulle betale bropenge på Storebælt.
De påstår at lønmodtagere ikke vil søge job hvis de skal køre over Storebælt dagligt.  Korrekte udregninger viser dog at det slet ikke er dyrt at pendle over storebælt når man medregner det store skattefradrag man får som daglig pendler.  Der er et fradrag på 90 kr pr passage. For pendlere er prisen 3900 pr måned der giver 177 kr  pr dag og dermed passer det udmærket med, at der er fuldt fradrag for passagen over Storebælt.
Således vil en pendler efter skat skulle betale ca 90 kr pr dag over Storebælt, eller ca 12 kr pr time. Spørgsmålet er hvor mange lønmodtagere der vil lade en forskel på 12 kr pr time forhindre dem i at få deres fynske drømmejob.
Derfor er det mest de lavtlønnede der mærker denne store forhindring der er på Storebælt.