Folkeskolelærerne melder sig syge

Folkeskolelærerne har nu en kæmpe fraværsprocent, hvor der nu bliver sat en massiv vikardækning ind for at erstatte de manglende lærere. Det viser sig at folkeskolelærernes sygefravær er steget markant siden sommerferien, hvor den kontroversielle skolereform startede, og bevirkede at lærernes arbejdstid blev omstruktureret. Der er mange lærere der har svært ved at tilpasse sig de nye forhold, hvor de skal forberede sig på skolen, og gennem samarbejde skal kunne videreudvikle deres undervisning. Det viser sig at på nogle skoler virker samarbejdet egentlig udmærket, mens det på andre skoler kniber med at få et egentligt samarbejde op at stå omkring videreudvikling af deres undervisning af eleverne. Der er også skoler hvor der er lærere som er ved at gå ned med stress, mest fordi de forsøger selvfølgelig i bedste mening at udvikle undervisningen selv, i stedet for at udvikle den som et lærerteam, hvor man udnytter hinandens kompetencer.  Der er heller ikke nogen tvivl om at der for nogle lærere er tale om en protest mod de nye forhold på skolerne, hvor der faktisk er tale om en forbedring og et teamwork, men som nogle enkelte tolker som en forringelse af deres personlige frihed. Det kan enkelte steder give så meget stress, at lærerne vælger at melde sig syge.