Færgen Broen kommer til Korsør

Færgen Broen ankommer til Korsør i dag. Ankomst er planlagt til kl 10 – 11 hvor den stolte gamle færge skal tilbringe sin tid som museumsskib for færgeoverfarten på Storebælt.

Nyborg ville ikke have færgen Broen trods mange redningsforsøg, der blev forpurret af et usikkert byråd der skulle genvælges.

Men så trådte Slagelse kommune til. Man fandt samtidig en meget billigere løsning på dokning af færgen, og så blev færgen Broen købt af Slagelse kommune og skulle ligge i Korsør.

I dag ankommer færgen så til det gamle færgeleje hvor den skal ligge som museumsskib.

Oktober 2019 blev Færgen Broen solgt til at skulle ligge i Halsskov Færgehavn. FynboTV erfarede dengang at at det nu endelig var lykkedes for ejerne af Færgen Broen at finde nogen der vil tage vare på den gamle historiske færge. Færgen Broen der blev sat i drift i 1953 som den første moderne færge der kunne sejle hurtigt over Storebælt, og derfor fik tilnavnet “Den Gyngende Bro”. Færgen Broen er således historisk på Storebæltsoverfarten og planerne er da også at den skal fungere som et færgemuseum, der skal beskrive de mange år med de mange færger på Storebælt.

Færgen Broen var dog kun ca 10 år på Storebælt, før den blev afløst af nye kæmpefærger der var endnu større og endnu hurtigere. Mange husker de legendariske færger med de kongelige navne, der kulminerede med kæmpefærgen Arveprins Knud. Denne færge var kæmpestor efter datidens forhold med hele 3 dæk hvor der kunne stå mere end 300 personbiler.

Færgen Broen blev derefter henvist til Aarhus – Kalundborg ruten via Koldby Kaas på Samsø, hvor den sejlede i mange år. Rent faktisk sejlede den på denne rute i flere år end på Storebælt.

Nyborg forsøgte også for få år siden at stable et færgemuseum på benene det samme sted hvorfra Færgen Broen i sin tid lagde til ved Kongens Skibsbro i Nyborg. Dette forsøg stor på i 3 år ved hjælp af nogle ildsjæle anført af fhv. ejendomsmægler Palle Reimer. Dette forsøg snublede imidlertid over kommunalvalget i 2017, hvor Nyborgs Byråd tilsyneladende ikke var opgaven voksen til at stå imod en folkestemning blandt nogle få, men indflydelsesrige borgere, der protesterede mod placeringen af færgen midt i havnen, hvor der i mellemtiden var bygget lejligheder.

Men nu er det endelig blevet afgjort. Færgen Broen skal nu være færgemuseum i Halsskov på Sjælland. Færgen kommer hjem til sin gamle hjemhavn. Det var således også med hjemhavn i Halsskov at alt mandskab til Storebæltsfærgerne påmønstrede i sin tid.

Så endelig vil den gamle Færgen Broen sejle i sikker havn. Den samme havn hvor den i sin tid sejlede ud fra på sin jomfrutur tilbage i 1953.