Nordic Outsider Craft på Filosoffen

KultuFyn besøger Nordic Outsider Craft på Filosoffen i Odense. Vi mødes med Jacob Haugaard inden han bød velkommen til udstillingen, der fortæller hvorfor denne udstilling er noget ganske særligt. Derefter fortæller Katja Herrik og Lisbeth Tingholm om et udvalg af værker samt baggrunden for Outsider Craft bevægelsen. Katja Herrik og Lisbeth Tingholm er billedkustnere og underviser til hverdag på Kunstskolen Bifrost i Randers.

God fornøjelse.

Outsider art er en kunstform, der gennem de sendere år har fået større og større opmærksomhed. Begræbet har sin start i psykiske patienters trang til at udtrykke sig. Sendere er begræbet blevet udvidet til at også at omfatte udviklingshæmmedes kunst, samt kunst skabt af folk med særlige behov. Fælles for denne gruppe er, at kunstnerne ofte er selvlærte og har en radikal anderledes måde at udtrykke sig og forholde sig til verden på.

Samarbejdspartnere: Finlands Håndværker museum, K.H. Renlunds Museum (Finland), INUTI (Sverige), Safnasafnid Outsider Museum(Iceland), Sør Troms Museum (Norge), Kunstskolen Bifrost (Danmark).