Genforeningen i Sønderjylland fejret

Genforeningen fejres 15 juni med taler på Dybbøl Skanse med en udsendelse på DRTV.

Man fejrer at det i år er 100 år siden, at Sønderjylland endelig blev genforenet med Danmark. Dermed voksede den danske befolkning med omkring 160.000 mennesker, og Danmark blev næsten 3.900 km2 større. Dette areal svarer omtrent til Fyn med omliggende øer.

Krigen 1914 – 1918 slutter og 11. november 1918 ringer alle kirkeklokker i hele Europa. Man fejrer at første verdenskrig er slut, og derfor opstår der i Danmark den mulighed, som de mange dansksindede i den nordlige del af Tyskland, Nordslesvig, har ventet på siden 1864. Grænsen mellem Danmark og Tyskland kan flyttes ved de forestående fredsforhandlinger.

Efter krigen i 1864 blev grænsen mellem Danmark og Tyskland trukket langs Kongeåen lige syd for Kolding. Dette resulterede i at området i 56 år var Nordslesvig – og underlagt tysk styre. Den frygtelige krig hvor Danmark tabte området til Preussen i 1864. Men i 1920 blev befolkningen i vores sydligste landsdel igen en del af kongeriget Danmark.

Dette skete efter en afstemning besluttet af sejrsmagterne der med versaillestraktaten bestemte at Tyskland skulle afgive store dele af Nordslesvig.
De sejrende magter forhandlede Versailles-freden som blev underskrevet den 28. juni 1919 af Frankrig, Storbritannien, USA og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side som afslutning på 1. verdenskrig.

Man besluttede i Versailles at modellen skulle laves efter det forslag som den sønderjyske politiker Hans Peter Hanssen havde fremsat efter et grundigt arbejde med at forhøre sig om de forskellige sindelag blandt folk. Var man for dansk sprog eller tysk sprog. Det blev således i høj grad sproget man talte, der blev afgørende.

Dette resulterede i at den nuværende grænse blev fastlagt den 15. juni 1920 – for præcis 100 år siden – Dette fejres lidt stille i dag og der er planlagt en stor fest den 15. juni 2021 på grund af den ikke kunne afholdes i år. Altsammen på grund af at Corona virus har sat det hele på stilstand.