Togstop i Langeskov

Borgergruppen på Facebook, IC togstop Langeskov, har nu skriftligt bedt 6 fynske byråd om at de skal lægge maksimalt pres på Folketinget den forfærdelige sag om at DSB ikke vil lade IC tog stoppe i Langeskov, selv om DSB udtrykkeligt tidligere har lovet at Langeskov ville kunne betjenes med et togstop for IC tog. Med et IC togstop ville man kunne køre med IC tog direkte til både København og Kastrup lufthavn.
Gruppen der kan findes på Facebook søger nu at få så stor opbakning at de kan lægge pres på regeringen.
Medlem af gruppen Tina Pliniussen opfordrer alle til at støtte op om sagen søge at lægge mest muligt pres på de politikere, der indgik trafikforliget i 2010 for at få dem til at overholde deres del af aftalen, så Langeskov kan få det togstop som man er blevet lovet af DSB flere gange igennem hele planlægningsfasen.

-DSB har på et tidligere møde om Langeskov Togstop lovet at det ville blive til et IC-togstop.

 

– – Vi hører her kommentarer fra Annette Vilhelmsen og Jan Johansen der vil arbejde for et rigtigt IC togstop i Langeskov.

Ny udvikling omkring IC-togstop ved Langeskov ny station

FynboTV har haft Annette Vilhelmsen og Jan Johansen i studiet, hvor vi fik kommentarer fra Annette Vilhelmsen og Jan Johansen, der vil arbejde for et rigtigt IC togstop i Langeskov. Ved den lejlighed stillede vi dem spørgsmålet:

Skal Langeskov have et IC togstop?.

JanJohansen&AnnetteVilhelmsen

Annette Vilhelmsen udtaler, at selvfølgelig skal der kæmpes for et IC togstop i Langeskov “Man har det i Sorø og Ringsted – dog ikke hver halve time men der er en kontinuerlig sikker drift for IC togene – og det skal vi da også have i Langeskov”.

Vi høre ligeledes Jan Johansen udtale, at der skal ligges stort pres på den nuværende transportminister Magnus Heunicke, for at få togstoppet gennemført med IC drift, da der nu er tale om, at indsætte regionaltog i stedet for IC, hvilket Jan Johansen står meget uforstående overfor også, da der ikke idag heller er nogen regionalforbindelse via Langeskov.

Problemet er bare, at dette regionaltog kan ikke vende i Nyborg, udtaler Annette Vilhelmsen. Et IC togstop ville jo aflaste både i Odense og Nyborg og give bedre betjening også. Det ville jo i høj grad også kunne give glæde, til alle dem der kommer fra Svendborg og Sydfyn, idét de ville kunne køre direkte fra motorvejen og ind forbi Langeskov, i stedet for at køre til Odense eller Nyborg. Så det er bare at den nuværende transportminister Magnus Heunicke siger til DSB og Banedanmark- sådan skal det være!