Teamet

Bestyrelsen

Formand: Peder Andersen
Næst Formand: Brian Lange
Kasserer: Sofie Peulecke
Sekretær: Lars Andersen

Kultu´ Fyn

Redaktion Chef: Brian Lange
Redaktion: Sofie Peulecke

Tema Fyn

Redaktion Chef: Peder Andersen
Redaktion: Lars Andersen
Brian Lange

Fynbo Nyt

Redaktion Chef: Peder Andersen
Redaktion: Lars Andersen
Brian Lange

FynboMagasinet

Redaktion Chef: Brian Lange
Redaktion: Sofie Peulecke
Peder Andersen

Hjemmeside & App

System Administrator: Brian Lange
Indholds Administrator: Peder Andersen
Bruger Administrator: Lars Andersen

Teknik

Peder Andersen
Brian Lange
Sofie Peulecke
Benjamin Lange
Stefan Horn
Carsten Kryger
Morten Bentsen
Morten Chr. J. Olsen

Øvrige:

Jørgen Eriksen
Henrik Bendixen
Christina Aros
Leif Hansen
Carsten Hansen
Lars Jakobsen
Martin Skjelbo