Kulturhuset Polymeren

Kulturhuset Polymeren i Årslev, der holder til i den gamle skosålefabrik får nu butik ,værksted og minibio.
Interessen for at være med er stigende.
Der er åbnet kunstværksted med tilhørende udstillingshal , og I løbet af sommeren får kulturhuset musikøvelokaler og et spillested med café, så der kan spilles små koncerter.
Ungdommens Røde Kors flytter også ind og vil lave mad til de sultne børn og unge, der kommer efter skole.
Ligeledes sælges der  lokalt producerede grøntsager.
Det er halvandet år siden kommunen købte den gamle Polymere fabrik hvor tanken var at borgere foreninger og andre skal lave aktiviteter og finde frem til hvad den gamle skofabrik skal indeholde i fremtiden.
Det vil også være muligt for iværksættere at leje sig ind .
Fabrikken blev officielt overdraget til borgerne i efteråret 2015, og siden har den ene aktivitet efter den anden fundet vej til stedet.