Verdens Bedste Nyheder uddeles af Soroptimisterne Nyborg

Nyborgs Soroptimister var igen at finde på Nyborg Station hvor de traditionen tro uddeler Verdens Bedste Nyheder. Alle i Nyborg kender Soroptimisterne der her er repræsenteret ved Kirsten Torpe. Kirsten fortæller i denne udsendelse på Fynbo TV om Verdens Bedste Nyheder der fortæller om de mange fremskridt der er sket verden over. Vi hører også mere om det store arbejde som Soroptimisterne udfører som frivillige over over hele verden. Nyborgs Soroptimister er velkendte i Nyborgs gadebillede hvor de ofte ses til markeder og andre frivillige arrangementer.

Se selv Kirsten Torpe fra Soroptimisterne Nyborg her i denne video, hvor vi også får en snak med Nyborgs Borgmester Kenneth Muhs i en t-shirt fra Soroptimisterne.