ZenLiv

Her er videoer i serien om ZenLiv:

ZenLiv program 1 af 4 med Søren Hauge.

”Rejsen fra hovedet ned i hjertet – hvad er spiritualitet og ikke” interview med Søren Hauge, vært foredragsholder og videoblogger Kataliya V.O. Kirkegaard.

I dette første program interviewer stifter af Hjertekriger.dk Kataliya Kirkegaard Søren Hauge, som oprigtigt deler sin smertefulde rejse fra hovedet ned i hjertet.

Søren nævner de frustrationer han oplevede at have som far, da han blev selvstændig for mere end 30 år siden.

På den ene side var han ”manden der fortalte andre hvordan tingene hang sammen” og var succesrig, men privat var det en anden sag, at få familielivet på plads. Det var svært for Søren og det vil mange seere måske nikke genkendende til.

Søren deler åbenhjertet om sin spirituelle længsel, om forsømmelse af familien og at dulme sig via en velfortjent øl og lade sin hustru om, at være mor for både børnene og sig selv.

Det krævede en protest fra sin ælste datter, før Søren forstod at det var på tide at skifte fokus til at blive en god familiefar.

Søren Hauges fortæller med egne ord om selvretfærdighed, manglende balance og mødet med svære sider i sig selv. Om processen med at skulle lære sig selv at kende som den private Søren og ikke kun som den benhårde og ubarmhjertige mand, som krævede enormt meget af sig selv.

Programmet afgrændser hvad spiritualitet er og hvad spiritualitet ikke er. Med eksempelvis belønningsbestemt på den ene side og demokratismen på den anden side.

ZenLiv program 2 af 4 med Søren Hauge:
”Smerte & spiritualitet samt nænsomheden spiritualiten”.


Det første spørgsmål vært Kataliya Kirkegaard stifteren af Hjertekriger.dk stiller Søren Hauge er ”hvad igangsætter oftest det skifte, som mange foretager med henblik på at efterleve og eller, opsøge en spirituel levestil”.
Søren forklarer at der oftest er 3 årsager og nævner blandt andet den spirituelle kompasnål som nogen er født med. Denne er knapt så udbredt mens den mere udbredte årsag er at ”man kommer ud for noget”. Eksempelvis hvis livet falder fra hinanden. Man oplever en form for tab. Søren nævner en form for opvågning, som mange mennesker oplever, hvor de ikke taber noget men i stedet for peaker (opnår succes) for til sidst at opleve, at livet ikke rigtig giver mening.

Vi taler om ”meningen med livet” som er vigtigt for os mennesker, – det at man føle at blive brugt på en god måde ved eksempelvis at følge sit kald.
Vi drøfter emner som at mangle meningsfuldt indhold i livet og ”blot” leve det almindelige liv fyldt med støjsendere i form af steamingtjenester, tv og sociale medier fordi man ikke kan finde ud af holde ud af at være sammen med sig selv.

Søren og Kataliya taler også om det med ikke at kunne mærke sig selv samt fraspaltning af sig selv, samt det at have levet et kærligheds-fattigt liv måske pga mangel på kærlighed i barndommen. Betydningen af at være i stand til at elske og blive elsket, -frem for at føle sig som værende frosset ude er vigtig for mennesket.
Hjertelighed. Følelsesløshed. Dyb smerte kontra ekstistentiel smerte. Det at mangle noget i livet og en søgen efter ens livsformål. Det at søge lykken men ikke rigtig finde den.
Hvorfor det er vigtigt at være nænsom over for sig selv og at finde det værdifulde i alt hvad man gennemgår også selv om det gør ondt. Frem for at spalte det ubehagelige inde i sig selv fra, fordi det ikke er foreneligt med hvad mange tror er spiritualitet.

Begreberne vildskab og vildhed bliver drøftet kontra det at leve et tamt og tandløst liv, for at bruge Sørens ord:”– se med og bliv inspireret.”

ZenLiv program 3 af 4 med Søren Hauge:
”Et program om samfundet og spiritualitet, stress og menneskelige ressourcer”.
Mentaltræner og Intuitiv Mentor har igen inviteret foredragsholder og spirituel forfatter Søren Hauge og denne gang handler programmet indledningsvis om STRESS.
Verdensorganisationen WHO spår, at 85% a verdens befolkning  har stress i år 2020!
Som der stod avisen Information i efteråret 2018
VI SKAL HAVE RO FOR AT GRO

Søren taler om det forkerte ved, at børn hele tiden skal evalueres og det at vi alle hele tiden skal vækste og mere for at vækste profitten, frem for at styrke individet. Søren Hauge udtaler: ”konkurrence elementet er den styrende kraft i det danske samfund som virkelig er med til, at ødelægge menneskets velfærd”.

Undervejs kommer vi også ind på det at være førtidspensionist, hvilke flere og flere bliver og her i blandt den yngre generation, fordi vi slides ned før tid, pga den måde samfundet er skruet sammen på.
Vi taler om menneskelig reparations arbejde, om det at VÅGNE OP I TIDE for at foretage de forandringer som er nødvendige,- dem som bl.a. vil ramme os på mageligheden.
Bæredygtighed er også på tapet, spisevaner og spisemønstre samt de knapt så rare følelser. Selv partiet Alternativet og den modstand og mobberi samt latterliggørelse som partiet indlednings modtog får noget opmærksomhed. Hvilket var et typisk tegn på MODSTAND MOD FORANDRING.

Søren håber at Alternativet forbliver vildt og skævt, for som han siger ”for vi har brug for nogen der bryder de gamle mønstre”.
Menneskelig arrogance omkring naivt at tro, vi har herredømmet over planeten, manglende feminin kultur og selv Grønland bliver nævnt og de nord amerikanske indianerne, hvor kvinderne havde den bestemmende faktor.

Vi berører mange emner i dette program og som Søren minder os kærligt om ”Vi har brug for at skabe nogen oaser i os selv og udvise mere menneskelighed over for os selv og dernæst hinanden. Og skulle vi i Danmark og ude i verden udvise mere medmenneskelighed over for hinanden, så starter det måske med at lytte mere til os selv indadtil først”.

ZenLiv program 3 af 4 med Søren Hauge:
”Et program om samfundet og spiritualitet, stress og menneskelige ressourcer”.

ZenLiv program 4 af 4 med Søren Hauge:
I dette sidste program med forfatter og spirituel underviser samt stifter af Soulflow uddannelsen nemlig Søren Hauge, handler det om det at;
SPALTE sig selv fra, når bl.a. livet bliver for meget. Et liv i smerte med bl.a fraspaltning.

Programmet er knapt gået i gang og straks vi taler vi om vores samfunds politiske skarpt opdelte venstre og højrefløj, som er en god afspejling af den generelle udelukkelse og ekskludering som er meget sigende for det danske samfund.

Vi taler om den tendens vi alle har med, at fraspalte samt udelukke de dele af vores del-personligheder, vi ikke syntes er rare eller som ikke stemmer overens med den måde vi fortæller os selv, at vi skal være på. Hvilket på sigt fører til indre krig og sammenbrud og Søren spørger netop om, hvordan vi kan komme overens med denne indre fraspaltning

Klimaforandringer er også emnet og Søren kommer i den forbindelse ind på det at han deltog i en konference i Skotland hos det spirituelle samfund Findhorn Foundation tilbage i år 1986. Den blev kaldt ONE EARTH A CALL TO ACTION (Én jord – ét kald til handling red.) som handlede om at gøre spiritualitet konkret, som netop er det disse programmer også handler om.

Søren nævner netop det her med at tage ansvar for det som sker ude i verden, ved bevidst at arbejde med det indre verdensbillede, frem for at penge fingre omkring alt det ude i verden, som ikke fungerer som ønsket.

Det handler om at styrke overskuddet hos sig selv, ved bl.a at spørge sig selv ”Hvordan opfatter jeg mig selv” – hvordan er min selvopfattelse.

Bæredygtighed er naturligvis også på programmet og Søren nævner det med at vi bl.a. ved at drukne i vores eget skidt. (plastik mm). Hvilket blot er en afspejling af det indre skrammel, som vi alle trænger til at få ryddet op i .

 

Program nr. 4 af 4. Kataliya Kirkegaard interviewer Søren Hauge.
Spiutualitet, smerte og fraspaltning og om hvordan man kan finde tilbage til sig egen livsresje.

Der er naturligvis også information om Søren Hauges egen uddannelse, som hedder SoulFlow uddannelsen,- find mere information om Sørens hjemmeside lige her http://sorenhauge.com/ mens Soulflow uddannelsen og behandlinger, kan du læse mere om lige her http://sorenhauge.com/soulflow/

Kataliya har konceptet www.Hjertekriger.dk med behandling og rådgivere til selvstændige og behandlere samt www.Hjertekrigere.dk som er single, dating og kærligheds coaching til mænd.