Udstationerede arbejdere: samme arbejde, samme land, samme løn

Arbejdere fra østlandene får nye regler. Europa-Parlamentet ajourfører regler der gælder for udstationerede arbejdstagere, regler, som går helt tilbage til 1996. Målet, med denne ajourføring, er bedre at beskytte europæiske arbejdstagere, som rejser til udlandet for midlertidige opgaver. Samtidig vil man også undgå enhver form for social dumping.

Antallet af udstationeringer i EU er steget fra 600.000 i 2007 til 2,05 millioner i 2015.

Forskellen på lønningerne er kernen i revisionen af loven om udstationering af arbejdstagere fra 1996, som Europa-Parlamentet arbejder på. Det er målet at etablere samme løn for det samme arbejde på samme sted.

Agnes Jongerius(MEP), fra Holland udtaler således til EuroparlTV. “For mig er det meget vigtigt, at vi i fremtiden ikke har første og anden klasse arbejdstagere i Europa: Afslutning af løndumping, afslutning af illoyal konkurrence og ophør med udnyttelse af arbejdstagere”.

Det er tilsyneladende en vanskelig opgave, idet medlemsstaternes interesser er meget forskellige. Der er sådan at de lande, der modtager det højeste antal udstationerede arbejdstagere, også er dem, der sender mange af deres egne arbejdere i udlandet. Og så er der faktisk nogle lande der frygter at miste et vigtigt arbejdsmarked.

Med den stigende efterspørgsel efter udstationerede arbejdstagere ser man også en stigning i bedrageri: lønninger under minimumslønnen, sort arbejde, eller brug af postboks virksomheder.

Postboks virksomheder er virksomheder som sender arbejdstagere til arbejde i et andet land. Det sker imens hovedkvarteret er beliggende i et tredjeland, hvor de ikke har nogen forretningsaktiviteter. Ved at benytte denne form for virksomhed nyder postboks virksomheder godt af lavere sociale bidrag.

De nuværende regler, på markedet, er helt tilbage fra 1996 og er således fra det sidste århundrede. Hvilket måske er årsagen til at en revision er på sin plads

Se nyhedsindslaget fra EuroparlTV: