Tag Archives: Gamle huse

Hverringe Centrum for restaurering

Hverringe er Centrum for restaurering

Hverringe arbejder på at bevare den gamle kulturarv. Der er i Danmark rigtig mange bygninger, som er opført før 1960. Og rigtig mange af dem er smukke og har bevaret deres oprindelige arkitektoniske udtryk. Men en del bærer præg af dårlig vedligeholdelse og forkert materialevalg.

Centrum for restaurering af gamle bygninger

Hverringe har nu oprettet et Center for bevaring og restaurering af gamle bygninger. Hverringes eksperter bygger til dels på at Hverringe selv har gennemgået en stor renovering af deres mange bygninger. Man har derfor masser af viden om, hvordan moderne bekvemmeligheder kan indbygges i huset på en måde så man ikke får føler, at man bor på et museum.

Hverringes ekspertise kommer til dels også fra at man restaurerede den ældgammel herregård Broløkke. Broløkke gik fra udtjent ruin til et levende bevis på en smuk historisk bygning fyldt med moderne teknologi og funktioner. Hverringe har med restaureringen af Broløkke
prøvet det meste på egen krop og derfor forstår man både passionen, praktikken og problemstillingerne med gamle huse. Man har nemlig brugt de sidste 3 år på at restaurere en faldefærdige rønne Broløkke så huset nu fremstår som en smuk bygning der nu er anvendt og som er både funktionel og attraktiv i et moderne perspektiv.

På denne måde er Hverringe ved Kerteminde nu blevet til et center for bygningsrestaurering, som vil komme menge mennesker til gavn når de skal restaurere deres gamle huse. Hverringe har derfor også oprettet en webside til formålet på Hverringe.dk På denne side finder man svaret på mange af de udfordringer og problemer der er med gamle huse.