Sexovergreb på fynsk festival

I alt 14 anmeldte sexkrænkelser og en voldtægt, skæmmede det ellers smukke billede af årets musikfestival på Langeland.

Sexovergrebene blev begået af unge asylansøgere fra det nærliggende asylcenter i Tullebølle.

Myndighedernes svar har hidtil været at flytte de anmeldte unge mænd til et andet asylcenter af samme slags, for som Sisi Eibye sigerLangelandsfestival, “at signalere at deres opførsel på ingen måde er i orden” (Sisi Eibye, direktør for asylområdet på Langeland).

Overgrebene på Langeland vurderes af Helle Lykke Nielsen, lektor ved Center for Mellemøststudier, for at være en del af et større fænomen som vi både har set det I Køln i Tyskland og ved de mange musikfestivaler i Sverige, hvor der er blevet anmeldt hundredevis af lignende overgreb: Grupper af unge asylansøgere der omringer deres ofre, der er helt ned i 12 års alderen, hvorefter de befamler deres ofre udenfor og indenfor tøjet og det kan udvikle sig til decideret voldtægt.

Helle Lykke Nielsen forklarer de mange overgreb med bl.a. de forskelle i kvindesyn som nogle asylansøgere har og fortsætter: Det kan godt være, at det ser frit ud i Danmark, men de unge mænd skal lære, at systemet fungerer. Når de bliver anmeldt, så ruller retssystemet, og man bliver straffet for det. Det er den eneste måde, man kan lære det på.
Indtil videre har eneste konsekvens, for de fem unge fra asylcentret  i Tullebølle, været at blive flyttet til et lignende asylcenter et andet sted i landet. Hvor er ikke oplyst.