Odenses letbane ved at være på skinner.

Folketinget har nu førstebehandlet den nye lov, som muliggør at der sikres et statstilskud på 1,1 milliarder kroner til Odenses letbane. Det nye lovforslaget om Odenses letbane er en kombineret anlægslov og selskabslov der tillader Letbane i Odense. Planen vil så blive endeligt vedtaget efter nytår, og dermed danne det juridiske grundlag for, at Odense Kommune opretter selskabet Odense Letbane P/S.Letbane_Strasbourg

Selskabet skal stå for projektering, anlæg og drift af letbanen der skal gennemkøre hele Odense. Den samlede strækning for Odense Letbane bliver på 14,4 kilometer, og letbanen vil gå hele vejen fra Odense Banegård Center, og ud til Rosengårdcentret, Syddansk Universitet og ende ved det nye supersygehus. Letbanen der er estimeret til at koste tre milliarder kroner at bygge, bliver finansieret af statens tilskud på 1,1 milliarder kroner og også region Syddanmark der giver 100 millioner kroner til den nye Letbane. Odense Kommune selv bidrager med cirka 300 millioner, mens de resterende 1,5 milliarder kroner som noget nyt kan lånes over 30 år i Kommunekredit. Dermed er det nu sikkert at Odense By omsider kan komme på sporet af den nye Letbane.