Odenses letbane fortrænger bilisterne fra bymidten.

Der er nu nye toner om Odenses nye letbane. De nye planer viser nemlig at den skal føres foran Odense Banegård Center på Østre Stationsvej og at bilisterne så vil blive forvist til Adamsgade som er en smal lille gade bagom Odense Banegaard Center og på denne måde blive forhindret i at blive afviklet hurtigt og nærmest bliver kaotiske tilstande hvor trafikken vil snegle sig igennem Adamsgade. Dagligt runder nemlig ca.15.000 biler Østre Stationsvej.

Letbane_StrasbourgDette skaber store frustrationer i bilkredse. Det nye lovforslag om Odenses letbane er en kombineret anlægslov og selskabslov der tillader Letbane i Odense. Planen vil så blive endeligt vedtaget efter nytår, og dermed danne det juridiske grundlag for, at Odense Kommune opretter selskabet Odense Letbane P/S. Selskabet skal stå for projektering, anlæg og drift af letbanen der skal gennemkøre hele Odense. Den samlede strækning for Odense Letbane bliver på 14,4 kilometer, og letbanen vil gå hele vejen fra Odense Banegård Center, og ud til Rosengårdcentret, Syddansk Universitet og ende ved det nye supersygehus. Letbanen der er estimeret til at koste tre milliarder kroner at bygge, bliver finansieret af statens tilskud på 1,1 milliarder kroner og også region Syddanmark der giver 100 millioner kroner til den nye Letbane. Odense Kommune selv bidrager med cirka 300 millioner, mens de resterende 1,5 milliarder kroner som noget nyt kan lånes over 30 år i Kommunekredit. Dermed er det nu sikkert at Odense By omsider kan komme på sporet af den nye Letbane, men at der således også er en heftig debat om linieføringen.