Nyt transportcenter i Nyborg

Nyt transportcenter i Nyborg. Fynbonyt sendt første gang den 12. september 2016.

Nyborg Kommune og Borgmester Kenneth Muhs har netop vedtaget at investere 12,5 mio. i en gennemgribende trafiksanering og helt nye p-pladser ved det nye transportcenter, der ligger ved motorvejsafkørsel Øst i Nyborg.
Det nye transportcenter projekteres af den kendte Reitan-gruppe, der vil opføre det nye transportcenter på Storebæltsvej.
Reitangruppen er en norsk koncern der driver dagligvarehandel, ejendomme m.m.
Reitangruppen driver blandt andet flere dagligvare-butikker: Rema 1000 i Danmark, Norge og Sverige, 7-Eleven i Danmark, Norge og Sverige og endelig Easy24 i Danmark og Norge. På det nye område på ikke mindre end 18000 kvadratmeter, som Reitan Gruppen har købt ad DSB, skal der blandt andet etableres et tankanlæg for lastbiler, og andre servicefaciliteter for transportsektoren. Nyborg Kommune vil nu anlægge 20 parkeringspladser til lastvogne, og kommunen investerer også i en mere generel trafiksanering af Storebæltsvej med cykelsti, et lyskryds ved Slipshavnsvej og et trafiksikkert anlæg til cyklister til Idrætsparken. Den store investering  på 12,5 millioner kroner som investeres af Nyborg Kommune skal udføres af Munck Havne og Anlæg, der forventer arbejdet afsluttet til maj 2017.