Nyt om Nyborg Sygehus

Det nyeste om Nyborg Sygehus — de stigende medicinpriser bliver ikke så voldsomme som forventet og dette har nu pustet nyt liv i optimismen omkring lukning af Nyborg sygehus.
hvis ikke Nyborg sygehus lukkes vil man kunne spare 20 millioner som sammen med besparelser på ombygning af Svendborg sygehus kunne betyde, at Nyborg sygehus kan bevares, mener folk fra Nyborg Kommune.

Protestgruppen får ny styrke.

Protestgruppen mod lukning af Nyborg sygehus har nu afleveret underskrifter til Regionsrådsformand Stephanie Lose ved et borgermøde i Nyborg.
Bevar Nyborg Sygehus er det nye tiltag der hersker i Nyborg og omegn.
Se udsendelse om at bevare Nyborg Sygehus på Fynboen og FynboTV.
Udsendelse sendes på TemaFyn og omhandler de mange synspunkter der er omkring hvad man kan gøre for at bevare det lokale sygehus i Nyborg, hvor der er mange arbejdspladser på spil. Det leder hen til det store spørgsmål om man skal centralisere hele sygehusdriften på Fyn.