Nyborg Slots voldgrave er nu truet.

Nyborg Slots voldgrave har været kilde til megen debat igennem de seneste år. Siden året 1209 har det været Vindinge å der har leveret vand til hele voldgravssystemet omkring Nyborg Slot og Nyborg By.
2014-09-15-Strandtudse-2
For mere end 800 år siden gravede man en forgrening af Vindinge å helt ind til til voldgravssystemet, som helt indtil i dag stadig leverer vand til alle voldgravene rundt om den gamle del af Nyborg. Derfor er det af stor betydning at man stadig får vandet fra Vindinge å ledt hen til Nyborgs voldgrave. Måden det sker på idag er ved at der er en fisketrappe ved Kullerup som deler vandet i Vindinge Å, således at en del af vandet ledes gennem Ladegårds Å hen til Nyborgs voldgrave, mens det meste vand gerne skulle fortsætte ad den originale Vindinge Å helt hen til Holckenhavn Fjord og ud i Storebælt.
Det er nemlig denne vej, som fiskene skal svømme, når de små havørreder skal ud og blive store ude i havet. Desværre oplever man i sportsfiskerkredse og blandt biologer, at der er rigtig mange små havørreder der så at sige svømmer forkert og ender op i Nyborgs mange voldgrave. Og netop i voldgravene har de meget svært ved at komme videre ud til havet, fordi der er mange sluser de skal passere, hvorfor de bliver lette ofre for den store bestand af gedder der er i Nyborgs voldgrave. Derfor er der nu et arbejde igang for at forandre slusen i Vindinge å således at de små havørreder ikke skal svømme forkert, men i stedet svømme den helt rigtige vej ud i Storebælt.
Denne forandring vil kunne risikere at true hele det gamle voldgravssystem der igennem 800 år har sikret Nyborg med et net af voldgrave. Derfor er der i museumskredse nu et arbejde igang med at påvirke de rette steder for at tilgodese Nyborg Slot og de gamle kulturskatte, der findes i hele systemet af voldgrave omkring Nyborgs Gamle Kongeby.