Licensen bortfalder

Allerede i 2019 kan vi se frem til at licensen skrues ned for helt at bortfalde i 2022. Finansieringen af DR, TV 2-regionerne og de andre formål, som medielicensen går til, skal fra 2022 ske via finansloven der finansieres over skatten.

I 2018 betaler hver husstand 2527 kr. i medielicens. Allerede fra 2019 skal en del af public service-indholdet finansieres over finansloven. Kulturministeriet foreslår, at medielicensen sættes ned til 1927 kr. pr. husstand. Det betyder at 71,5 pct. af finansieringen kommer fra licensen, mens det resterende vil komme fra finansloven.

Afvikling af medielicensen blev i foråret aftalt af de tre regeringspartier samt Dansk Folkeparti.

Fra 2022 er det dermed slut med at betale medielicens.