EU påvirker kommunale beslutninger

De fleste tænker nok ikke at EU har indflydelse på de beslutninger som der bliver lavet i kommunal regi. Dette viser sig imidlertid at være langt fra sandheden. For rent faktisk har EU overordenligt stor indflydelse på danske kommuners kerneområder og budgetter.

Der er en direkte retslig påvirkning som er når en bestemt EU-lovgivning udstikker juridiske retningslinjer som påvirker kommunernes opgaveløsning. Det kan for eksempel være gældende, når kommunerne forvalter love på miljøområdet, hvor en stor del af lovene stammer fra EU. Lovgivningen er rodfæstet i EU’s forordninger, traktater og direktiver. Hvis kommunerne ikke retter sig efter dem, vil de møde saktioner.

Den indirekte påvirkning er den politiske hvor EU indirekte påvirker kommunernes traditionelle kerneområder som uddannelses-, klima- og social-områder. Den indirekte påvirkning sker typisk når Danmark tilslutter sig at arbejde efter en overordnet EU-målsætning.

Så EU påvirker også de beslutninger, som dine lokale politikere tager.