Dronningens Fortjenstmedalje til Dyrepasser

Efter 47 års tro tjeneste som dyrepasser i Odense ZOO blev Karsten Hansen belønnet med Dronningens Fortjenstmedalje for prisværdig indsats. Medaljen blev ovrrakt af Odense ZOOs direktør Bjarne Klausen.

Karsten Hansen blev ansat som dyrepasser i Odense ZOO i oktober 1971. Inden sin ansættelse var Karsten Hansen jævnligt på besøg i haven, hvor han gik og kiggede længselsfuldt efter dyrepasserne, når de passede dyrene. En dag spurgte den daværende inspektør Herold Nielsen, om Karsten kunne bruge en rive – og det kunne Karsten. Siden da har Karsten Hansen haft sit virke som dyrepasser i Odense ZOO.

Karsten Hansen er nummer to i Odense ZOOs historie til at modtage Dronningens Fortjenstmedalje. Den første medalje blev tildelt havens daværende inspektør Herold Nielsen.

Lånte bøger om søløvetræning

Karsten Hansen var blandt andet den første dyrepasser i Odense ZOO til at træne søløverne. Dengang var der ikke nogen til at oplære ham, så han satte den lokale bibliotekar på en opgave og bad hende om at finde bøger fra udlandet, hvor han kunne læse om træning af søløver. Karsten Hansen gik på efterløn i november 2018.

Fakta

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

Økonomi- og Indenrigsministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje til administrativt personale i regionerne og kommunerne, herunder også for fælleskommunale selskaber og aktieselskaber, der er ejet af kommunen. En indstilling forudsætter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesområde og lønmyndighed.

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Dronningens Fortjenstmedalje. En indstilling kan fx underskrives af medarbejderens nærmeste chef. Der er ikke krav om, at det er borgmesteren, der underskriver indstillingen.

Det er kun i forbindelse med egentligt ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling.

Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været fuld tid eller minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Ansatte i beskyttede stillinger er undtaget herfra.

Ansatte med en akademisk uddannelse, chefer, andet ledende personale samt medarbejdere, der er aflønnet udover, hvad der svarer til statens løntrin 46, som for tiden er 35.395,67 kr. (grundløn, tillæg og trin, men ekskl. pension), kan ikke indstilles til Dronningens Fortjenstmedalje.

Fortjenstmedaljen kan udelukkende tildeles danske statsborgere.