De nye togskinner på vestfyn.

De nye togskinner der skal anlægges på vestfyn får nu i et høringssvar Middelfart Kommune til at gå ind for en nordlig linjeføring, når man skal vælge mellem de linieføringer der er mulige. Seneste nyt er at det vil have meget store negative konsekvenser for erhvervslivet i Middelfart Kommune, især omkring Ejby, hvis den nye linieføring af togskinner over Vestfyn kommer til at følge den sydlige linjeføring, der er projekteret. Togskinner

Det er den besked som Middelfart Kommune nu vil give til Vejdirektoratet, der er ved at undersøge de fordele og ulemper der er ved de to linjeføringer der er skitseret.

Beskeden går på at det store erhvervsområde i Ejby betyder meget for beskæftigelsen og erhvervsudviklingen for Ejby og Middelfart Kommune. Hvis man fører en jernbane igennem dette erhvervsområde, vil det blive vanskeligt at beholde dette område som et attraktivt erhvervsområde.