Bios erklæret konkurs

Bios Ambulance er nu erklæret endeligt konkurs.
Regionsrådsformand Stephanie Lose har med et spinkelt grundlag truffet en beslutning om at Bios bør erklæres konkurs, og nu har skifteretten i Odense afsagt den endelige konkurserklæring.  2016-07-25-ambulancer-bios-740x400
Regionsrådsformand Stephanie Lose har med denne beslutning fuldstændig kørt over de små partier i regionen med sin egenrådige beslutning.
Kurator for konkursboet har nu indledt forhandlinger med Region Syddanmark om at regionen nu driver Bios videre for egen regning.
Der er dog kritikere der mener at Region Syddanmark med deres handlinger rent faktisk har lavet en “nationalisering” hvor de meget billigt opkøber konkursboet og viderefører det.
Nu har det private Bios lavet alt det tunge arbejde med at starte ambulanceselskabet op, og så bliver det blot overtaget af Region Syddanmark.
En af de største kreditorer er hollandske Rabobank, der dog tilsyneladende ikke ønskede at Bios skulle videreføres. Ellers kunne det hollandske moderselskab og Rabobank blot sende pengene til deres danske datterselskab Bios Ambulance Services A/S der derefter vil køre videre og levere deres ambulancer til tiden som de plejer. Bios leverede ofte meget bedre service end forgængeren Falck, der jo aldrig rigtig blev kontrolleret på samme minutiøse måde som Bios er blevet, og derfor måske slet ikke var så gode som mange tror.