Bevar Nyborg Sygehus

Bevar Nyborg Sygehus er det nye tiltag der hersker i Nyborg og omegn.
Se udsendelse om at bevare Nyborg Sygehus på Fynboen og FynboTV. Udsendelse sendes på TemaFyn og omhandler de mange synspunkter der er omkring hvad man kan gøre for at bevare det lokale sygehus i Nyborg, hvor der er mange arbejdspladser på spil. Det leder hen til det store spørgsmål om man skal centralisere hele sygehusdriften på Fyn.